Ажлын явц

Анкет бөглөх

(Та вебсайтнаас, эсвэл Таван Богд Группийн төв байранд ирж бөглөнө.)

Эхний шатны ярилцлага

(Хүний нөөцийн менежер 1-р шатны шалгаруулалтанд тэнцсэн хүн тус бүртэй)

Мэргэжлийн ярилцлага, уулзалт

(Хэлтсийн удирдах түвшний албан тушаалтан, менежер Тантай ярилцлага хийнэ)

Эцсийн шийдвэр гаргалт

(Манай хүний нөөцийн мэргэжилтэн тэнцсэн эсэхийг утсаар мэдэгдэх болно)

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

Хүний нөөцийн бодлогын зорилго нь бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой байлгахын тулд эерэг хандлага, гал эрмэлзэл, ур чадвар бүхий хүний нөөцийг бүрдүүлж, тогтворжуулж, хөгжүүлэх замаар хүний нөөцийн удирдлагыг цогцоор нь хэрэгжүүлэхэд оршино.

Бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хүрээнд дараах нийтлэг зарчмыг баримтлан ажиллана. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын баримтлах Хүн бол бизнесийн үндэс гэсэн зарчмыг баримтлах

Анкетны загвар